תשובה אחת
ניראלי זה תלוי בבית ספר ואני חושבת שזה השכבה מחליטה אם לעשות או לא