2 תשובות
אונס, הוא פשוט הגיב לך אונס ולא יודעת אם הוא התכוון לזה כמחמאה או לא אבל זאת לא מחמאה בשום צורה
rape זה אונס. תשאלי אותו למה הוא התכוון.