7 תשובות
איחור אופנתי
איחור אופנתי
איחור אופנתי
איחור אופנתי
אופנתי
תלוי מה הכוונה
אם את מדברת על מישהו שמאחר הרבה- איחור אופייני
אם את מדברת על מישהו שאיחר קצת לאנשהו- איחור אופנתי
אנונימית
איחור אופנתי, אבל תלוי למה גם