תשובה אחת
כן, יכול להיות שהוא גם סתם צוחק איתך או רוצה לדעת מה תגיבי.