8 תשובות
ציטוט מרמב"ם הלכות תשובה
כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה--אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה--כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא:

ב כיצד מתוודה--אומר אנא ה' חטאתי עוויתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זה הוא עיקרו של וידוי; וכל המרבה להתוודות ולהאריך בעניין זה, הרי זה משובח

אם כן, מצוות תשובה ווידוי היא תמיד, ולא רק ביום כיפור
ועוד אם אתה חזרתה בתשובה, לא רק שעבירה נמחקת גם הרווחת מצווה חשובה, מצוות תשובה
היי
קבל על עצמך להבא להזהר.
למד הלכות בשר בחלב בסיסיות ולאחר שזה יקבע טוב אצלך יהיו פחות סיכויים שתכשל שוב.
בהצלחה!
MMY
אוכלים ציזבורגר וחוזרים בשאלה
אגב לא בטוח שעברת על איסור תורה יכול להיות שזה היה רק דרבנן
היי
וידוי חרטה קבלה לעתיד
אנונימי
אני אוכלת בשר ואחרי זה חלב כי אני אוהבת כך לקנח אחרי האוכל ולא נראה לי שזה חטא. ביעיניי חיא זה לפגוע בחלשים ובכלל בזולת. מה שאתה אוכל בעיניי זה עניין שלך בינך לבין עצמך.
^ פשש את קוראת לעצמך "מודה לה'" וזה מה שאת רושמת?

ואת החלטת שזה לא חטא לאכול חלב אחרי בשר?
יפה לך הרבנית הראשית לישראל...
שואל השאלה:
הילד האלוף חחח לא בא בחשבון
אנונימי
באותו הנושא: