9 תשובות
מחלקים
מחלקים תעודות הצטיינות והצטיינות יתרה
כן מחלקים
מחלקים.
Aro
מחלקים בטקס תעודת הצטיינות יתרה (מעל 95) ובכיתה מחלקים תעודת הצטיינות כיתתית (מעל 90)
מחלקים
אצלנו כן, היום בערב יש טקס
לפני שנתיים היה ועכשיו הם כבר לא מחלקים הפסיקו
באותו הנושא: