תשובה אחת
לא לגמרי סגור על זה, אם זה לא נכון אני מקווה שלפחות נתתי כיוון (הנוסחה שבה השתמשתי בשביל לדעת את מספר האפשרויות כל פעם נמצאת בקישור המצורף):

מספר האפשרויות לסדר שמונה כדורים היא שמונה עצרת ולכן ההסתברות לסדר בכל פעם סדר שונה היא אחד לשמונה עצרת.
אם נרצה שגם בסדל הראשונה וגם בסל השני יהיה אותו סדר נכפיל את ההסתברות בעצמה (כי כשיש "גם" כופלים הסתברות) ונקבל אחד לשמונה עצרת בריבוע שזה ממש אפסי.
אם שבעה כדורים הם בסדר זהה אז מן הסתם שגם השמיני יהיה, הכי נשאר אותו הכדור לשני הסלים ולכן זאת תיהיה אותה ההסתברות כמו בסעיף א.
ההסתברות שמתוך שמונה שישה יהיו זהים היא שמונה עצרת חלקי שתיים עצרת שזה:
20160
ולכן ההסתברות לסדר שישה בסדר שונה גם שם וגם שם היא:
1/20160 בריבוע.
להמשיך את זה יהיה פשוט להשתמש בנוסחה שהשתמשנו עד עכשיו רק לעשות אחד חלקי ובריבוע, כלומר:
אן פחות קיי בסוגריים עצרת חלקי אן עצרת וכל זה בריבוע, כאשר אן זה שמונה, וקיי זה המספר כדורים שנרצה שיהיה מסודרים בצורה זהה.

עריכה: רק עכשיו זה עדכן לי שהוספת קישור מצורף, בתשובה שלי אין התייחסות למה שיש בקישור המצורף כי רק עכשיו ראיתי אותו, מקווה שזה עדיין עוזר