תשובה אחת
דוש
צודקת
רק את יהלי הייתי משאיר
לכמה שנים עד גיל ההתבגרות