תשובה אחת
אפשר שכל אחד יספר פדיחה שהייתה לו זה מגבש, ולגבי משחק טיפסוני זה טוב