3 תשובות
משאירים שם ושחוזרים לארץ מקבלים את הכל
שואל השאלה:
איך משאירים שם? איפה? ומי שומר על זה?
לא יודעת מי שומר אבל לא מעלים כלום ומשאירים שם לא לוקחים איתנו את מה שקנינו ושחוזרים לארץ מביאים שקית של הדיוטי פרי עם כל הדברים