5 תשובות
בלי דגש
בלי דגש
בלי דגש כי זה שווא נח
שואל השאלה:
רגע אות אחרי שווא נח לא היה בה דגש? ואם זה שווא נע?
באות שיש בה שווא נע אז יהיה דגש, כמו פרפר