6 תשובות
כאילו זה אומר מקורי אורגינל כזה
אמיתי..
מרוקאי אמיתי
מרוקאי שמחובר לשורשים. ;)
מקורי, מקומי.
טיפוסי, אמיתי.
אמיתי, שלם, מקורי