תשובה אחת
איך זה קרה?
מה הרגשת?
איך הגיבה המשפחה?
מה עברת בשיקום?
איך התייחס אליך הצוות?
מה הרופאים אמרו?
מה ההשלכות של זה על המשך חייך?
איך הגיבו בעבודה?
האם פיצו אותך ואם כן איך ובמה?
מקווה שעזרתי... בהצלחה!