3 תשובות
אם הם לא שמים עליך שניהם אז למה שתלכי?
קומי ולכי הביתה בלי התראה מוקדמת. אל תעני להם לשיחות.