4 תשובות
כי ירדו עליה
ברצינות? בגלל זה? בגלל תגובות של קנאים?
אומרים שפרצו לה. ^
גם כמו שהיא אמרה ירדו עליה
ולא פרצו לה
היא לא רוצה