תשובה אחת
אם אני לא טועה אז ב-
22 בדצמבר 2013 הייתם זוג לראשונה