2 תשובות
כמה
כמה, אי אפשר לראות מי נכנס.
באותו הנושא: