3 תשובות
כמה
כמה, אי אפשר לראות מי נכנס.
אפשר ליראות את כמות האנשים שניכנסו לאינסטגרם
באותו הנושא: