תשובה אחת
מתוך מילון - שקשור להתבוננות עיונית או למחשבה עמוקה; משקף, מציג בבואה, מחזיר קרני אור.
משוב זה יותר לסקרים או לקבלת מידע על אירועים שקרו בעבר כדי לדעת מה לעשות איתם בעתיד,
מקווה שעזרתי
dovi מומחה סטיפס