תשובה אחת
יש 4 פרקים וצריך לענות על 3 (לפי מה שאני זוכרת) ובכל מועד יש פרק חובה שהוא שונה, שחייבים לענות עליו כחלק מה3 שבוחרים