5 תשובות
27
27 כולל שבתות
27 כולל שבת
תיכונים / עם הכל - 17 ימים
תיכונים / בלי שבת - 14 ימים
תיכונים / בלי שישי ושבת - 12 ימים
יסודי / עם הכל - 28 ימים
יסודי / בלי שבת - 24 ימים
יסודי / בלי שישי ושבת - 20 ימים

*כולל יום התעודות + כולל היום (פרט לספירות בלי שבת)