תשובה אחת
בחיים לא שמעתי עח פונטים בטאלפון מורידים פונטים למחשב לא לטאלפון