3 תשובות
קופץ מהחלון ככל הנראה
לא הייתי עושה מזה עניין
היתי שמה אותם בכביסה