תשובה אחת
את כבר יכולה לדעת איזה תפקיד?
אולי זה רק שיבוץ לחיל האויר