2 תשובות
א. 3x + 2y, הסבר בסעיף ב'.

ב. מע' משוואות.

נגיד שמספר הקליעות המדהימות הוא x ומספר הקליעות הסבירות הוא y.

אז ידוע לנו ש-x+y (סך הקליעות) הוא 20, וידוע לנו גם שחישוב הנק' הוא 3x+2y, יעני שלוש נק' לקליעה מדהימה ושתיים לסבירה.

אז עושים:

3x+2y = 56
x + y = 20

v

3x+2y = 56
2x - 2y = -40-
x = 16, y = 4.

16 קליעות מדהימות ו-4 סבירות.

ג. כמו בא' לדעתי.

ד. אוקיי. אז ידוע לנו שהנק' של הקליעות המדהימות גדול ב-25 מהנק' של הקליעות הסבירות, אז אפשר לבטא את זה כך:

3x - 2y = 25

פותחים שוב מע' משוואות בעזרת x + y = 20, וזה נראה כך:

3x - 2y = 25
x + y = 20

v

3x - 2y = 25
2x + 2y = 40

5x = 65

x = 15
y = 5

אז עושים 3*15 + 5*2 ומקבלים 55.

נועם עקף את עומר, אמנם בנק', אבל כן. איזה מבואס עומר.
נסמן:
מספר חצים שפגעו במעגל של השתי נקודות = x
מספר חצים שפגעו במעגל של השלוש נקודות = עשרים מינוס איקס (בכוונה כותב במילים כי אם לא זה יהפוך את הטקסט)
ולכן:
מספר הנקודות הכולל הוא:
zzz 2x+3 (20-x) zzz
מ. ש. ל א
נשווה את הביטוי לנקודות שבהם זכה:
zzz 2x+3 (20-x)=56 zzz
zzz x=4 zzz
20-4=16
נעם פגע 16 חצים במעגל של השלוש נקודות.
מ. ש. ל ב
אותו דבר כמו סעיף א רק עם משתנה אחר, לצורך העניין האות וואי ונקבל:
zzz 2y+3 (20-y) zzz
מ. ש. ל ג
מספר הפעמים שפגע במעגל של השלוש הוא עשרים פחות וואי ומספר הפעמים שפגע במעגל של השתי נקודות הוא וואי ולכן על פי הנתון:
zzz 3 (20-y)-25=2y zzz
zzz y=7 zzz
אם נציב בביטוי של נועם את האיקס ונציב בביטוי של עומר את הוואי נמצא בכמה נקודות כל אחד זכה:
נועם: 56 (אין ממש צורך להציב כי זה נתון)
עומר: 53
מכאן נובע שנועם ניצח כי קיבל יותר נקודות.
מ. ש. ל ד