2 תשובות
הצבא יכול לעשות מה שהוא רוצה
הוא הפאקינג צבא
vin
כן, הוא משבץ לפי המנילה, הנתונים שלך וצורכי צבא. לפעמים צורכי צבא קודמים לכל וישבצו בתפקיד שלא הופיע במנילה.