2 תשובות
אם זו הוראת רופא.
זה תלוי באנטיביוטיקה ובאקמול