2 תשובות
כמעט שלוש שעות או שעתיים, תלוי באיזו שעה הרכבת שלך וכמה זמן המתנה בתחנת המתנה
מוזמן לבדוק בקישור.