2 תשובות
גם אותי, ראיתי סידרה על החלל לא מזמן )= (קוסמוס)