6 תשובות
bad girls
the notebook
the duff
10 things i hate about you
אשמת הכוכבים
ראית אחד מהסרטים האלה?
כמה טוב להיות פרח קיר
the duff
אשמת הכוכבים

בטוח שיש עוד מלא. אני יכולה לחשוב ולשלוח לך עוד תשובה לשאלה אחרי זה.
תקשיבו אשמח לדבר איתכן בפרטי אבל אין לי מספיק פרחים... צריך 10 בשביל לדבר