4 תשובות
35- 60 דקות
תחבורה ציבורית בערך שעה וחצי
ברכב פרטי 40 דק
40 דקות ברכב
סדר גודל של 50 דקות