4 תשובות
בדרך כלל אומרים הגעה עצמית.
הגעה עצמאית כמו "בן אדם עצמאי"
הגעה עצמית, כמו שירות עצמי
עצמית-את מגיעה בעצמך
לא מהמונח עצמאות.