תשובה אחת
אולי הוא צריך תשומת לב ממך כי הוא חושב שאת חמודה..