תשובה אחת
אינוויקטוס אני אוהב אותו יש לו ריח ממש טוב והוא עולה בערך 250