2 תשובות
איזו שאלה?
אני חושבת שיורידו לך רק על הראשון ויורידו לך חצאים מהשני.. כי בכל זאת הדרך שלך כן הייתה נכונה,
בוא נגיד.. שלא יורידו לך עלזה את מלא הנקודות ככה אני חושבת
באותו הנושא: