11 תשובות
צימר, שימר
ביבר פיבר
ביבי ביברחח סורי אני לא כזה טובה
איבר
דיבר
חיבר
שיבר
בעבר
בר
ברבר
גבר
בדבר
גזבר
דבר
דובר
הגבר
הוגבר
הוסבר
הועבר
החבר
הסבר
הסתבר
הצטבר
התגבר
התחבר
כבר
חבר
חובר
כגבר
לדבר
להישבר
להצטבר
להתחבר
לחבר
לעבר
לשעבר
מגבר
מדבר
מדובר
מוגבר
מחבר
מחובר
מכבר
מסתבר
מעבר
מצבר
מצטבר
משבר
מתגבר
מתחבר
נבר
נובמבר
נצבר
נשבר
סבר
ספטמבר
עבר
עובר
עכבר
ענבר
צבר
צובר
צנובר
קבר
שבר
שובר
שעבר
תגבר
fever
beaver
יעני בונה
אנונימית
לידר
חח תשמע ביוטיוב את השיר Biber Feaver יש שם מלא
יש איזה משהו בשיר של איזי אם אני זוכרת נכון מדביק אותי לקיר...
אנונימית
ריבר (יעני נהר באנגלית)