3 תשובות
לקחת אותה לשיחה להסביר לה באגרסיביות (בלי סבלנות! שתבין שנייה מי הבוס)
להגעד לה שאם היא תמשיך בצורה הזאת היא יכולה לשכוח מחברים ושבעתיד יהיה לה מאודד מאוודד קשה!
תסבירי לה שאת לא רוצה להיות חברה שלה יותר
פשוט לא לשים עליה פס גם לי היה ילדים כאלה בכיתה ופשוט מראים להם שלא שמים עליהם והם כלום והם כבר לא מתייחסים