2 תשובות
זה אמור לעלות ממש אחריי שתוספת בזמן הסתיימה או כמה דקות אחריי
בהצלחה בבגרות