5 תשובות
כן
ושרשמתי אצנים התכוונתי באמת אצנים עם א'
*אצנים (:
הספורטאים האמיתיים
באותו הנושא: