2 תשובות
כאב של לוחמים/אצלנו בגן. שירים כאלה של ימים עצובים. מיליון כוכבים.
אהובי