תשובה אחת
לא יודעת למה אבל זה גם לי קרה ואז בכלל מסתבר שזו לא החבילה שלי וסתם התבלבלו.

תדבר איתם.