3 תשובות
קוטר - 20ס"מ
רדיוס - 10ס"מ
שטח - 314סמ"ר
תחלק את ההיקף ב3.14 (פאי ) ותגיע לקוטר
את זה עושים בגלל שקוטרפאי=היקף העיגול
תחלק את הקוטר לשתיים וזה הרדיוס
את זה עושים כי קוטר זה החיבור של שני הרדיוסים
תכפיל את הרדיוס בריבוע ואת הרדיוס בריבוע תכפיל ב3.14 (פאי )
בגלל שרדיוסרדיוספאי=שטח העיגול
קוטרפאי=היקף****
באותו הנושא: