תשובה אחת
גילחת לאחרונה את הרגליים? יכול להיות מזה. או פריחה/גירוי.
באותו הנושא: