6 תשובות
לשלוח למערכת בצור קשר.
או לפנות לנאמן בכיר
אני חושבת שלגשת למערכת עם ערעור מוצדק ומפורט..
להתלונן בצור קשר
אנונימי
לפנות להנהלה דרך "צור קשר"
תוכלי לפנות גם אליי בפרטי בבקשה עם קישור לשאלה? אוכל לבדוק ולהביע את דעתי ובמידת הצורך לפנות לאותו הנאמן שמחק
תנסי לפנות להנהלה ולבקש מהם... אבל לא בטוח שיחזירו
להתלונן בצור קשר, עם פירוט השאלה, והסברים.
בכל מקרה, מניחה שלא יעשו כלום, במקרה הטוב יזהירו את הנאמן.