תשובה אחת
את הפרחים מקבלים מהשואל/ת השאלה, הוא מחליט האם לתת או לא אם ענית על השאלה/התייעצות.