תשובה אחת
זה שם בינלאומי, לעלמה יש משמעות עברית בנוסף.
אנונימית