2 תשובות
יש בקישור רשימת הופעות. לא מתוכננת הופעה שלה בישראל כרגע.
הוא כבר היה, לא ידוע אם יהיה שוב.