3 תשובות
20 בערך
שיעור 15 אם אני לא טועה
מה לומדים אחרי?