תשובה אחת
אל תתפני מהבקום ואל תסכימי להתגייס עד שלא מחליפים לך תפקיד