4 תשובות
בשאלון E באנגלית מורידים על שגיאת כתיב אבל זה ממש תלוי במי שבודק, בשגיאה עצמה
כן, מורידים נקודה או שתיים.
Aro
המורה שלנו אמרה לנו שבמודל e לא מורידים בכלל על שגיאות כתיב, אז אין מה לדאוג מזה...
אבל כן מורידים על שגיאות דקדוק...
ממש בקטנה