4 תשובות
וגם אני הייתי הולכת עם החברים הקרובים חח
גם אני הייתי הולך עם החברים הקרובים
גם אני הייתי הולכת עם החברים הקרובים
אני הייתי הולכת עם החברים הקרובים
באותו הנושא: